SEMI (Sociedad Española de Montajes Industriales S.A.)

SEMI (Sociedad Española de Montajes Industriales S.A.)

El 2015 Israel va adjudicar al GRUP SEMI, filial del grup ACS, un gran contracte per a l’electrificació de la xarxa ferroviària israeliana i de la futura línia A1 (Tel Aviv -Jerusalem). El traçat de la línia A1 inclou més de 6 quilòmetres de xarxa ferroviària construïda en territori ocupat, bona part sota terres expropiades als dos municipis palestins de Beit Iksa i Beit Surik. A més, el doble traçat ferroviari també atravessa l’enclavament ocupat de Latrun, àrea en la qual tres localitats palestines van ser esborrades del mapa durant la guerra del 67.

La participació en aquest projecte per part de l’empresa SEMI amb objectiu de treure un benefici propi (principalment econòmic) suposa una responsabilitat per complicitat i benefici de l’ocupació de territori adquirit en el marc d’un conflicte armat, i constituiria un crim de guerra, ja que suposa el pillatge de terra i recursos de la població local per part de l’empresa privada i de la potència ocupant.

DESCARREGAR L’INFORME SENCER:

SEMI (grup ACS) | Fitxa d'empresa | Català SEMI (Grupo ACS) | Ficha de empresa | Castellano SEMI (Grupo ACS) | Company File | English

El present informe va ser enviat per correu electrònic al grup SEMI amb data 19/12/2016 amb l’objectiu de conèixer els seus comentaris i observacions sobre les informacions recollides en l’informe per tal d’esmenar qualsevol error en la informació i de conèixer la seva opinió sobre les conclusions que la investigació realitza. Fins a la data no hem rebut resposta.

des. 2016