L’acord de pesca entre la UE i el Marroc contribueix a l’ocupació il·legal del Marroc sobre el Sàhara Occidental a través de fons europeus

febr. 2019

L’acord de pesca entre la UE i el Marroc contribueix a l’ocupació il·legal del Marroc sobre el Sàhara Occidental a través de fons europeus

febr. 2019

El Parlament europeu ha aprovat amb 415 vots a favor, 189 en contra i 49 abstencions, l’acord pesquer entre la Unió Europea i el Marroc que afecta les aigües del Sàhara Occidental. L’Eurocambra ha descartat la possibilitat de preguntar al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) per la seva legalitat per incloure aigües adjacents al Sàhara Occidental – en què es realitzen el 90% de les captures-, tot i que el (TJUE) s’ha pronunciat en repetides ocasions sobre acords anteriors concloent que el Sàhara Occidental no forma part del Marroc i que, per tant, els acords signats amb el Marroc no són extensibles a Sàhara Occidental.

Des de l’Observatori de Drets Humans i empreses denunciem que:

 

  • El nou acord de pesca inclou explícitament el Sàhara Occidental per acatar d’alguna manera les sentències judicials, però no compleix amb el requeriment de la posició del TJUE d’obtenció del consentiment de la població sahrauí, com a principal sobirana dels recursos naturals del Sàhara Occidental i seva ZEE. Marroc considera el Sàhara Occidental com una província més del seu territori i s’està apropiant de forma il·lícita dels recursos naturals del Sàhara Occidental.
  • L’acord de pesca UE-Marroc, consolida l’ocupació a través dels fons, i contrapartides corresponents, inclosos en l’Acord de Pesca per al desenvolupament sostenible dels mars i oceans, i poblacions riberenques, definits de manera directa i indirecta en els acords . Marroc destina aquests fons europeus al Pla Halieutis orientat a la construcció d’infraestructura i equipaments del sector pesquer majoritàriament al Sàhara Occidental ocupat, però on la població sahrauí queda exclosa d’aquest desenvolupament malgrat les seves contínues protestes.
  • Part dels ingressos que el Marroc rep pels acords de pesca són destinats al desenvolupament i condicionament de pobles pesquers formats gairebé íntegrament per colons marroquins. Això respon a l’estratègia iniciada el 2002 pel rei Mohammed VI del Marroc d’atraure més població marroquina a l’Sàhara Occidental per reforçar el desequilibri demogràfic a favor del Marroc en detriment de la població autòctona, la majoria de la qual es troba exiliada.
  • Els grans beneficis que el Marroc obté pel control i explotació dels recursos naturals del Sàhara Occidental perpetuen l’statu quo i allunyen Marroc de qualsevol interès de negociar una solució pactada i basada en la legalitat internacional per al Sàhara Occidental. D’aquesta manera, el govern marroquí augmenta la seva despesa i presència militar, per assegurar el complex extractivista que espolia els recursos naturals de la població sahrauí i mantenir la seva confrontació bèl·lica amb Algèria. La tensió entre els dos països està augmentant i actualment es reflecteix en una cursa armamentista entre els dos països que suposarà més inseguretat i violència a les portes d’Europa.
  • Es tracta d’un acord amb efectes extraterritorials a les parts que el conclouen i que obre les portes a una sistemàtica vulneració de drets socials i econòmics, a partir d’idèntiques praxi amb què s’ha devastat el sector marítim i les pesqueries mediterrànies.
  • Espanya i els països europeus, a través de la signatura d’acords comercials, d’associació i d’explotació de recursos amb el Marroc, s’aprofiten de l’espoli de recursos del Sàhara Occidental. Acords que han estat sancionats per repetides sentències del TJUE i Resolucions de Nacions Unides.

 

L’Observatori Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE) acaba de publicar les conslusions d’un informe sobre la explotació dels recuros pesquers del Sàhara Occidental en el marc de l’ocupació de l’Estat marroquí, que mostra la cadena de complicitats i vulneracions de drets humans que es produeixen en l’extracció, processament i comercialització del peix i el pop del Sàhara Occidental per part del Marroc i empreses espanyoles.
Juntament a més de 250 organitzacions (observatoris de DDHH, organitzacions ecologistes, federacions, organitzacions civils i asociacions d’acadèmics),  des de l’Observatori de Drets Humans i Empreses varem enviar fa uns dies una carta a eurodiputats espanyols per alertar sobre els riscos per als drets humans, econòmics i mediambientals del nou acord pesquer.