Empreses i drets humans: el camí cap a les normes vinculants

maig 2016

Empreses i drets humans: el camí cap a les normes vinculants

maig 2016

Malgrat el reconeixement de la universalitat dels Drets Humans a nivell internacional, els Estats tendeixen a limitar la seva responsabilitat a l’interior de les seves fronteres, la qual cosa implica un buit en la protecció real dels Drets a nivell internacional. Aquest buit també pertoca a les empreses transnacionals -ETN-. El seguiment, investigació i documentació sobre les conseqüències socials i ambientals de les operacions d’aquestes empreses en les dues últimes dècades, demostra la necessitat urgent de comptar amb un marc regulador vinculant per a les ETN.

Amb l’objectiu d’oferir un espai de reflexió i acció que permeti que Catalunya es converteixi en pionera en aquesta temàtica, La FEDE, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia i Pobresa Cero organitzen al Parlament de Catalunyua la jornada: «Empreses i drets humans: el camí cap a les normes vinculants». En ella comptarem amb la participació de persones de l’entorn de NNUU i entitats internacionals expertes en aquesta temàtica. També es presentaran les conclusions i recomanacions de la delegació catalana que va visitar Buenaventura, Colòmbia, lloc on opera una empresa catalana acusada de greus impactes socials i ambientals. Així mateix, es realitzarà una innovadora proposta per part de la societat civil adreçada al Parlament i al Govern sobre la responsabilitat exterior de les empreses catalanes. La jornada serà divendres 3 de juny al Parlament de Catalunya i es podrà veure per streaming al Canal Parlament.

PROGRAMA

PARLAMENT DE CATALUNYA – DIVENDRES 3 DE JUNY

[09.00 h] – Acreditacions i Inscripcions

Inauguració oficial de la Jornada a càrrec de la M.H. presidenta del Parlament de Catalunya, la Sra. Carme Forcadell, la presidenta de Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global, la Sra. Míriam Acebillo i la presidenta de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, la Sra. Michela Albarello

[09.45 h] – Informe de la delegació catalana a Buenaventura, a càrrec de la Sra. Gabriela Serra, diputada per la CUP-CC i representants de la Taula per Colòmbia i de la delegació.

[10.30 h] – Taula rodona: Què proposen les NNUU per exigir responsabilitats a les empreses en el respecte dels DH?

– Sra. Maria Fernanda Espinosa- presidenta del Grup de Treball intergovernamental de NNUU sobre les empreses transnacionals i altres empreses amb respecte als drets humans. Representant permanent de l’Equador davant de NNUU a Ginebra.

– Sr. Alfred-Maurice de Zayas – expert independent de NNUU sobre la promoció d’un ordre internacional democràtic i equitatiu.

– Sr. Melik Özden, director del Centre Europe – Tiers Monde -CETIM- de Suïssa, ONG amb estatus consultiu a NNUU

[12.00 h] – Pausa

[12.30 h] – Presentació de la proposta de la societat civil de Centre d’Estudis i Avaluació d’Empreses i DH a Catalunya, a càrrec del Sr. Juan Hernàndez Zubizarreta (OMAL), el Sr. Marco Aparicio (UdG), la Sra. Mònica Vargas
(TNI) i el Sr. Felip Daza (NOVACT)

[14.00 h] – Clausura oficial a càrrec de l’H. conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Sr. Raül Romeva i el vicepresident de Lafede.cat i la Taula per Colòmbia, el Sr. Tono Albareda