|INFORME| El sector del Turisme i del Transport

maig 2018

|INFORME| El sector del Turisme i del Transport

maig 2018

El turisme internacional mou anualment més de 1.235 milions de persones i suposa el 7% de les exportacions mundials de serveis i béns. Els Estats Units és el país que més guanya amb el turisme amb 206.000 de milions de dòlars, seguit per Espanya amb 60.000 milions d’euros[1].

El sector del turisme és clau en l’economia global i una de les primeres indústries en el cas d’Espanya. Les majors empreses del sector són multinacionals que operen en diversos països oferint serveis a múltiple clientela. Malgrat la importància estratègica d’aquest sector, la gestió del turisme i l’activitat de les empreses que el conformen, pot suposar un gran malestar en la convivència de les comunitats receptores del turisme global, impactes negatius en els drets ambientals i vulneracions de drets humans.

El present informe pretén: realitzar una anàlisi de les dinàmiques del sector del turisme; identificar les principals implicacions ètiques i en el respecte dels drets humans; aportar casos concrets de vulneracions per part d’empreses del sector; i entendre les vinculacions que té el sector amb les Administracions catalanes per tal de promoure una contractació pública responsable.

El sector del turisme i del transport | Policy paper | Català