El saqueig dels recursos naturals al Sàhara Occidental

oct. 2018

El saqueig dels recursos naturals al Sàhara Occidental

oct. 2018

El Sàhara Occidental Ocupat

Des de 1963, el Sàhara Occidental ha estat catalogat com a ‘Non-Self-Governing Territory’ -territori  no autònom- per les Nacions Unides. La colònia espanyola va ser abandonada el 1975 pel règim franquista moribund a favor del Marroc i Mauritània. Tot i que els acords de Madrid no són reconeguts legalment per la comunitat internacional, el 1976 el Marroc va ocupar la major part del territori del Sàhara Occidental. Més de la meitat de la seva població indígena va fugir durant la guerra i la repressió que es va produir cap als camps de refugiats, principalment a la veïna Algèria.

Segons el dret internacional humanitari, el Marroc ha annexat il·legalment el Sàhara Occidental, el que significa que ha integrat internament la regió en les seves pròpies fronteres estatals. L’annexió il·legal s’entén a nivell internacional com una ocupació il·legal i, com a tal, el govern marroquí encara està vinculat pel dret internacional humanitari i el dret internacional dels drets humans. Els tercers també “tenen l’obligació de no reconèixer una anexión il·legal i no assistir a l’ocupació i annexió continuada” (Wrange, 2015: 39).

El Sàhara Occidental és avui el territori més gran del món que encara no s’ha descolonitzat (UNGA 1990).

 

 

El dret a la sobirania permanent sobre els recursos naturals per a les poblacions indígenes

El dret a la sobirania permanent sobre els recursos naturals per a les poblacions indígenes va ser afirmat per la Res de l’AGNU. 1803 (XVII) com el dret a disposar lliurement de recursos naturals. Aquest dret s’aplica al territori ocupat pel Sàhara Occidental i ha de ser respectat pel Marroc i els tercers. Els principis d’aquest dret s’inclouen en una infinitat de convencions internacionals, com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966. L’article 1 comú estableix que “els pobles poden , per als seus propis fins, disposar lliurement de la seva riquesa i recursos naturals […] “. Aquest dret no és únicament per part dels Estats, sinó pels “pobles” i es pot definir com el dret de tots els estats i / o pobles a disposar lliurement dels recursos naturals de qualsevol tipus que es trobin dins del seu territori, inclòs l’espai marítim “(Enyew 2017: 222).

Per tant, els sahrauís haurien de poder decidir sobre els recursos que es troben en el seu territori i sobre elles, com explotar-los o conservar-los. Sota el DIH i les lleis d’ocupació, les potències ocupants no tenen dret a disposar o beneficiar-se dels recursos que es troben en terrenys ocupats, ni a concedir drets d’explotació a empreses estrangeres sense el consentiment, benefici o seguiment del poble sahrauí.

Al contrari, el Marroc ha canviat completament l’estructura demogràfica i econòmica del Sàhara Occidental, especialment amb l’ajuda d’inversors estrangers i tercers estats disposats a aprofitar les potencialitats empresarials de la zona. La majoria d’aquests desenvolupaments, projectes d’infraestructura i explotació només han beneficiat a empreses marroquines i estrangeres i, a nivell local, els colons marroquins estan emprats en percentatges superiors als de la població sahrauísta.

Aquest document proporciona una breu ressenya d’alguns dels recursos que són saquejats al Sàhara Occidental Ocupat. Els indígenes del Sàhara Occidental actualment no tenen control sobre aquests recursos i, per tant, es vulneren el seu dret a disposar dels seus recursos naturals. El IHL prohibeix el pillatge als territoris ocupats i es pot considerar un delicte de guerra [1] .

 

Sorra

Un dels materials més importants per a la construcció és la sorra, un recurs abundant al Sàhara Occidental. La primera exportació coneguda d’aquest material procedent del Sàhara Occidental data de 1955, sota el domini colonial espanyol. Des de llavors, moltes platges espanyoles s’han beneficiat de la sorra sahrauí, comprada a empreses marroquines, especialment en els últims anys.

La sorra també s’utilitza en la producció de ciment. En el Sàhara Occidental Ocupat, Laayoune, hi ha dues plantes rectificadores: Ciments du Maroc , pertanyent al Italcementi Group ; i LafargeHolcim Maroc , pertanyent al grup LafargeHolcim Ltd. La fàbrica LafargeHolcim utilitza material subministrat per la companyia espanyola CEMENGAL (ODHE 2018a)

Fosfats

Més de 3 milions de tones de fosfats són enviades fora del Sàhara Occidental per la societat de cartera marroquí OCP. Les mines de fosfat de Phos Boucraa, a Laayoune, van començar el seu treball durant l’ocupació espanyola. Espanya més tard va renunciar a totes les seves accions en benefici de l’oficina de l’oficina Chérifien du Phosphates (OCP) de l’empresa semi-pública de Marroc.

El benefici de la mineria de fosfats no només es dirigeix ​​a l’empresa marroquina OCP i al seu rei, Mohammed VI, que és accionista d’OCP. També l’ocupació beneficia els colons més que els indígenes. Segons AMNPENWS, el nombre total de treballadors indígenes ha baixat del 45% el 1975 al 30% el 2017. El nombre de càrrecs tècnics ocupats per Sahrawis ha passat del 19% al 5% (2018: 1).

OCP exporta fosfats a moltes empreses i països estrangers del món. En un estricte seguiment per als anys 2012 i 2013, WSRW va trobar que 10 empreses més dos exportadors no reconeguts es beneficien del negoci de fosfats en WS. El 50% de les exportacions van ser comptabilitzades per dues companyies PotashCorp (EUA) i Lifosa (Lituània). El 2013, es va estimar que es va enviar un total de 330 milions de dòlars a 48 vaixells a granel de WS (WSRW 2014). Altres empreses de fertilitzants que realitzen negocis amb OCP són Mississippi Phosphates i Agrifos Fertilizer, Fertiberia, FMC Foret, Ership, Granintra o Isofotón (ODHE 2018a ).

El Marroc és un dels primers exportadors de fosfats del món, tot i que el ritme d’explotació podria fer que fosfats s’executi al segle següent.

No obstant això, algunes empreses han decidit desinvertir en l’Ocupació del Marroc i altres han estat forçades pels tribunals. L’any 2017, una cort sudafricana va bloquejar la continuació d’un vaixell que portava fosfats que es van extreure il·legalment de la mina del Sàhara Occidental per OCP i es transportaven cap a Nova Zelanda per a les empreses Ballance i Ravensdown (McBeth 2018).

 

Pesca buidant els bancs

El 83,7% dels peixos que obté Marroc prové de les aigües de la zona de Dakhla. Els bancs de pesca formen part dels recursos del Sàhara Occidental. Menys del 5% dels treballadors d’aquest sector són els indígenes sahrauís (AMNPENWS 2018). El Marroc és el major exportador de sardines en conserva del món. Les sardines representen el 62% de la captura de peix del Marroc.

De fet, després dels fosfats, la pesca és un element fonamental en la política d’ocupació. La pesca adquireix diverses funcions importants:

    • Beneficis econòmics per al règim i per a colònies o col · laboradors
    • Possibilitat de desenvolupament d’infraestructures
    • Construcció d’una imatge de desenvolupament
    • Creació d’aliances còmplices amb països beneficiaris per reforçar el suport diplomàtic a l’ocupació il·legal. El principal importador estranger dels peixos del Sàhara Occidental és la Unió Europea, tot i que diverses institucions europees han identificat aquest comerç com a il·legal, notòriament el Tribunal de Justícia de la UE [2] .

Petroli

Diferents empreses internacionals han iniciat prospeccions sobre la potencial explotació petroliera del territori i el territori del Sàhara Occidental, entre elles Glencore en els blocs offshore de Foum Ognit et Boujdour Shallow, que més endavant es van desprendre de la pressió política (Amar 2017). Altres empreses involucrades en l’exploració petroliera són Pura Vida Energy, Longreach Oil & amp; Gas o l’empresa francesa Total . Aquests projectes s’han iniciat amb l’acord del govern marroquí i la Oficina nacional de les hidrocarburs i les mines (ONHYM), que el 2014 va concedir 113 llicències per a l’exploració de petroli en diferents regions, incloent l’OT (Telquel 2017). Els pobles indígenes sahrauís no han acceptat mai els projectes, incloses les poblacions de refugiats fora del Sàhara Occidental.

En una carta de data 29 de gener de 2002 i adreçada al president del Consell de Seguretat (s / 2002/161), el Secretari General Adjunt d’Assumptes Jurídics de les Nacions Unides, Hans Corell, va explicar que els contractes per a l’exploració del petroli al Sàhara Occidental violaven dels principis del dret internacional aplicables a activitats de recursos minerals en territoris no autònoms. Aquesta restricció es va ampliar posteriorment per acords de pesca (Wrange, 2015: 41).

 

Altres indústries

Altres indústries i projectes empresarials han de ser especialment vigilats, com ara el sector de les energies renovables, on el Marroc intenta atreure una gran inversió en el Sàhara Occidental i obtenir una imatge més ecològica del país i les seves polítiques d’ocupació (ODHE 2018b).

 

Responsabilitats i complicitats

Sota el dret internacional humanitari, el Marroc és el poder d’ocupació que s’encarrega de garantir els drets dels sahrauís. El DIH afirma que els poders ocupants no poden disposar de recursos pertanyents a la població del Sàhara Occidental, el pillatge d’aquests recursos podria constituir un crim de guerra en virtut del DIH.

La conseqüència de l’ocupació marroquina continuada de la major part del Sàhara Occidental i la contínua opresió dels sahrauis indígenes que encara viuen a la seva terra són múltiples. Fins i tot sota els esforços del Marroc de presentar-se com un país amigable amb el clima, el tractament del Sàhara Occidental, l’aigua, els animals vius, el refús i altres recursos naturals parla en veu alta d’una altra manera. L’entorn de WS es veu degradat ràpidament per l’estratègia d’explotació del Marroc.

Al mateix temps, un règim autoritari com el de Marroc no dóna veu als sahrauins occidentals en cap cas i, al contrari, qualsevol veu dissonant es reuneixi amb la repressió.

La complicitat de tercers i d’empreses estrangeres en la normalització i suport de l’ocupació il·legal s’ha de detenir a través d’un actiu no reconeixement de l’annexió del Marroc. Això inclou l’exclusió de WS de qualsevol acord comercial amb el Marroc i la restricció estricta de companyies estrangeres de beneficiar-se d’inversions o exportar recursos naturals de l’OT sense el consentiment inequívoc dels sahrauís.

 

Referències

AMAR, A. (November 10, 2017).  “Paradise Papers: les plans secrets de Glencore au Sahara”. LeDesk. Online:

https://ledesk.ma/grandangle/paradise-papers-les-plans-secrets-de-glencore-au-sahara/

 

AMNPENWS. Summary Report: Western Sahara – A Non-Self-Governing Territory. 29th June 2018.

BOUCHACHIA, Hassan. (1999) Success stories industrielles en série. Edition N°:414 Le 04/01/1999. En línia: https://www.leconomiste.com/article/success-stories-industrielles-en-serie (11/07/2018)

ENYEW, E.L. (2017). “Application of the Right to Permanent Soverignty over Natural Resources for Indigenous Peoples: Assessment of Current Legal Developments”. Arctic Review on Law and Politics, Vol. 8, pp. 222-245.

ODHE. (2018a). Report on the Construction and Infrastructures Sector. Online:  http://www.odhe.cat/es/el-sector-de-la-construccion-y-las-infraestructuras/

ODHE. (2018b). Report on the Renewable Energy Sector. Online:  http://www.odhe.cat/es/el-sector-de-las-energias-renovables/

MCBETH, J. (January 26, 2018). “Sahrawis and Kiwis in a fight over fertilizer”. Asia Times. Online: http://www.atimes.com/article/sahrawis-kiwis-fight-phosphate/

TELQUEL. (November 10, 2017) “Paradise Papers : au large du Sahara, il n’y a pas que le pétrole qui était offshore pour Glencore”. Online: https://telquel.ma/2017/11/10/paradise-papers-au-large-du-sahara-il-ny-pas-petrole-etait-offshore-glencore_1568133

WAR ON WANT. (July 2016). The New Colonialism: Britain’s scramble for Africa’s energy and mineral resources. London. Online:  https://www.waronwant.org/sites/default/files/TheNewColonialism.pdf?_ga=1.15890494.923517418.1477484947

WRANGE, P. (June 2015) Occupation/annexation of a territory: Respect for international humanitarian law and human rights and consistent EU policy. Directorate-General for External Policies. Policy Department. European Parliament.

WESTERN SAHARA RESOURCE WATCH. (June 2014) P for Plunder. Western Sahara Resource Watch Report. Melbourne.

WESTERN SAHARA RESOURCE WATCH. (2011). “The dirty sand of Canary Islands’ beaches”. Online: https://wsrw.org/a204x2103

[1] See for example Article 8(2)(b)(xvi) of the Rome Statute of the International Criminal Court or article 33 of the Fourth Geneva Convention of 1949

[2] Court of Justice of the European Union. PRESS RELEASE No 21/18 Luxembourg, 27 February 2018. Judgment in Case C-266/16 The Queen, on the application of Western Sahara Campaign UK V Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs. Online: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180021en.pdf