El poder de la compra pública per garantir el respecte als Drets Humans

oct. 2018

El poder de la compra pública per garantir el respecte als Drets Humans

oct. 2018

La protecció del Drets Humans és una obligació del Estats així com de les  empreses, segons els Principis Rectors d’Empreses i Drets Humans de les Nacions Unides. La contractació pública és un àmbit en què les institucions públiques treballen directament amb les empreses i ha de comptar amb mesures efectives per garantir la protecció d’aquests drets. Tanmateix, és habitual que per part dels proveïdors del sector públic, les seves filials o les seves cadenes de subministrament es cometin violacions greus dels drets humans, no sempre visibles als ulls de l’administració.
La nova llei de contractes del sector públic obre un nou horitzó a la introducció de clàusules socials i ambientals a les licitacions que permeten utilitzar el poder de la compra a favor dels drets humans. Al mateix temps, les organitzacions de justícia global de la societat civil a Catalunya són coneixedores de les vulneracions que es relacionen en molts casos amb proveïdors del sector públic, així com d’iniciatives i mesures que poden contribuir a evitar-les en el context d’aquesta nova llei.
Des de 2012, diverses administracions públiques i organitzacions de justícia global col·laborem per avançar en aquest terreny, mitjançant el Grup de Compra Pública Socialment Responsable. D’aquí sorgeix la proposta d’aquesta jornada de
formació que s’adreça a totes aquelles persones que intervenen en la redacció de plecs per tal de dotar-se de coneixements i eines per incloure-hi la protecció efectiva dels drets humans. La jornada de formació oferirà una visió global de les oportunitats i estratègies en la contractació responsable dins la nova llei i abordarà sectors determinants amb
l’impacte extraterritorial – l’electrònica, el tèxtil, l’alimentació, les assegurances, l’energia i les infraestructures – amb recomanacions i clàusules concretes. També es facilitaran espais de debat sobre reptes a nivell tècnic per avançar en la contractació responsable.

31 d’octubre, 2018. De 9.00h a 14.00h

JORNADA DE FORMACIÓ

Escola Industrial de Barcelona, Sala d’Actes de l’Edifici del Vagó. Carrer del
Rosselló, 101, 08029 Barcelona

Inscripció gratuïta: bit.ly/JornadesCompraPublica

PROGRAMA  EN PDF

Programa

9.00h Inscripcions i cafè
9.20h Benvinguda: Maria Garcia, Diputació de Barcelona
9.30h I. La contractació com a política pública per protegir els
Drets Humans arreu del món.
1. La nova llei de contractació com a oportunitat per promoure
clàusules en matèria de Drets Humans.
– Èlia Vilaseca, Direcció General de Contractació Pública, Generalitat de Catalunya.
– José Navarro, Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona.
– César Sánchez, Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa,
Ajuntament de Barcelona
2. La compra pública com a part de l’Estratègia d’Empresa i Drets
Humans .
– Felip Daza, Novact i Grup d’Empresa i Drets Humans.
– Blanca Bayas, ODG i Grup d’Empresa i Drets Humans.
Moderació: Laia Fargas, SETEM Catalunya

 

10.15h II.Clàusules que poden marcar la diferència per prevenir
vulneracions de Drets Humans
1. Cadenes Globals de Subministrament: electrònica i tèxtil
– Alba Trepat i Xènia Domínguez, SETEM Catalunya
2. Economia Social i Solidària: menjadors escolars, energia i
assegurances
– Laura Muixí i Mònica Vega, SETEM Catalunya
– Sergi Salavert, FETS – Finançament Ètic i Solidari

3. Desmuntant el negoci de l’ocupació: Infraestructures i seguritat
– Blanca Camps-Febrer, Observatori de Drets Humans i Empreses a
la Mediterrània
Moderació: Mar Campanero, Ajuntament de Barcelona
11.45h Pausa esmorzar
12.15h III. Necessitats i estratègies per avançar en la compra
pública responsable
Taules de debat paral·leles
1) De la instrucció al plec.
– Facilita: Carmen Valverde, Cap de contractació Ajuntament de Sant Boi.
– Relatora: Lina M. González, Novact
2) Com objectivar criteris subjectius.
– Facilita: Joan Bosch, Ex Cap de Contractació – Ajuntament de Terrassa i Cap
de l’àrea de contractació del Consorci Localret.
– Relator: Quim Ruiz, Diputació de Barcelona
3) Seguiment del contracte.
– Facilita: Nuria Blanchar, Directora de serveis de contractació i compres –
Ajuntament de Granollers.
– Relatora: Carla Canal, Ajuntament de Barcelona
Conclusions dels grups en plenària

Moderació i tancament: Maria Garcia, Diputació de Barcelona