Què fem

L’ODHE pretén contribuir a que la ciutadania de Barcelona prengui consciència  de com les pràctiques de les empreses d’armament, seguretat i material de doble ús contribueixen a la vulneració dels drets humans de la població a països de Nord Africa i Orient Mitjà mitjaçant 3 eixos:

 

  • L’educació: aconseguir una ciutadania crítica vers la vulneració dels drets humans
  • Accions comunicatives que han d’estar especialment orientades a generar un estat d’opinió favorable que permeti de criteris de transparència i control d’aquestes relacions comercials.
  • Realitzar accions d’incidència política  directa en la transformació de les condicions que perpetuen la situació de vulneració de drets. Incidir a les institucions en el reclam de control i la transparència perquè  adoptin el rol de garants aconseguint que les empreses respectin la legalitat vigent en matèria de Drets Humans.  Valorar les bones pràctiques de les empreses quan aquestes es donin.

L’ODHE publica informes i policy papers sobre empreses catalanes incloent una llista de les bones i males pràctiques en relació al respecte dels drets humans.  L’objectiu és promoure la implementació de mecanismes institucionals que garanteixin polítiques de comerç exterior a Catalunya transparents i respectuoses amb els Drets Humans de la població dels països en conflicte.