Publicat l’Informe del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Cibermercenaris

oct. 2021

Publicat l’Informe del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Cibermercenaris

oct. 2021

L’Observatori Shock Monitor i l’Observatori Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE) hem col·laborat amb l’Informe sobre provisió de productes i serveis militars i de seguretat en el ciberespai pels ‘mercenaris cibernètics’” del Grup de Treball de Nacions Unides sobre l’ús de mercenaris (GT) per a l’Assemblea General de l’ONU d’octubre de 2021.

 

Les formes del poder estatal s’han transformat d’acord amb l’era digital i els conflictes contemporanis. Des del 9/11, els Estats Units d’Amèrica  ha prioritzat  tasques d’intel·ligència en el marc de la lluita contra el terrorisme internacional. Un procés que ha anat acompanyat d’un augment de l’externalització d’aquests serveis a Empreses Militars i de Seguretat Privada (EMSP). Tim Shorrock, autor de Spies for Hire: The Secret World of Intelligence Outsourcing,

afirma que en 2007 el 70% del pressupost d’intel·ligència dels EUA es va externalitzar a contractistes de seguretat. Un any més tard, una recerca de The Washington Post 

va esbrinar que 1931 corporacions privades estaven col·laborant en els àmbits de seguretat nacional, anti-terrorisme i intel·ligència des de 10.000 localitzacions del país nord-americà.
Existeix una àmplia gamma de serveis que presten les Empreses Militars de Seguretat Privada (EMSP), una tendència observada és l’adaptació dels seus serveis d’intel·ligència i risk assessment al món cibernètic, convertint-se de facto en el que alguns autors han definit com a noves formes de cibermercenarisme amb serveis en l’àmbit de la ciberseguretat i ciberespionatge.
Els Estats i els agents no estatals poden contractar aquests agents privats a través de diferents relacions indirectes per a protegir les seves pròpies xarxes i infraestructures, així com per a dur a terme ciberoperaciones destinades a afeblir la capacitat militar de les forces armades enemigues o soscavar la integritat del territori d’altres Estats.

Descarrega l’informe de l’ODHE i Shock Monitor “LAS NUEVAS FORMAS DE MERCENARISMO EN LA ERA DE LA CIBERGUERRA” Análisis sobre la expansión de los servicios de ciberseguridad y ciberinteligencia y su impacto en los derechos humanos y la gobernanza global.

Descarga l’informe final del Grup de Treball de Nacions Unides “Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio
del derecho de los pueblos a la libre determinación”