Mercadona

El 1977 s’inicia l’activitat de Mercadona dins del grup Cárnicas Roig (format pel matrimoni de Francisco Roig Ballester i Trinidad Alfonso Mocholí). La carnisseria familiar passà a ser una tenda d’ultramarins i gairebé 40 anys més tard l’empresa compta amb 1627 supermercats a l’estat espanyol[1] i es considera una referència mundial del sector de la distribució.

Mercadona ofereix una extensa varietat de productes entre els quals es troba la venda de peix i marisc fresc i congelat. Oficialment, l’empresa diu seguir una política de pesca sostenible que busca complir amb un bon etiquetatge del producte, evitar la pesca il·legal, el compliment de les talles mínimes i el suport a la pesca local. No obstant això, alguns dels seus proveïdors són empreses espanyoles que obtenen el pop de Dakhla, situat en Territoris Ocupats Sahrauís. Concretament, a través dels proveïdors Profand i Frigorificos Camariñas.

[1] Per més informació veure: www.es.statista.com/estadisticas/541156/numero-de-tiendas-de-mercadona-en-espana/

Empresa matriu

MERCADONA SA

Situació legal de l’empresa i filials

IRMADONA: Filial portuguesa (a partir de juliol del 2019) 

Any de fundació

1977

Executius i Alts càrrecs

Juan Roig Alfonso (President), Hortensia Mª Herrero Chacón (Vicepresidenta), José Jordá (Director General), Francisco Espert (Director General), Rafael Berrocal (Director General), Francisco López (Director General), David Cid (Director General), José Luis de Diego (Director General), José Miguel Fernández (Director General), Oriol Montanyà (Director General), Ramón Bosch (Director General), Héctor Hernández (Director General), Daniel Blasco (Director General), Juan Antonio Germán (Director General), Rosa Aguado (Director General), Aleix Juan (Director General).

Seu Central i dades de contacte

Seu central:

València

Dades de contacte:

www.mercadona.es C/ València, N 5  46016  – (Tavernes Blanques) – València

Nombre d’empleats

84.485

Àrea econòmica o àmbit d’actuació empresarial

Alimentació, distribució, gran consum i comerç minorista

Activitat a l’Estat espanyol

Alimentació, distribució, gran consum i comerç minorista

Altres informacions rellevants de l’empresa

És el supermercat que més ven a Espanya, amb un 24,9% de la quota de mercat. 

La coneguda cadena de supermercats Mercadona ofereix al públic peix i marisc fresc i congelat seguint una política de  pesca sostenible basada en evitar la pesca il·legal, complir amb les mesures mínimes i el suport a la pesca local[1]. No obstant, l’empresa contribueix a l’espoli de recursos marins del Sàhara Occidental ocupat. En 2009 diferents organitzacions de la societat civil van denunciar que Mercadona oferia productes marins espoliats del Sàhara Occidental. A causa d’aquestes pressions, la conservera espanyola Jealsa[2] (Propietària de la marca Rianxeira i Escuris) va decidir ressituar la seva producció de conserves de sardines de l’Al-Aaiun a la Corunya[3].

La planta d’Al-Aaiun, venuda l’any 2014 després d’una adquisició curta del 100% del capital per part de Jealsa, estava registrada com a empresa marroquina amb el nom de Damsa[4] i en l’actualitat ha passat a mans del sahrauí Hassan Sentissi El Idrissi i del seu Grup COPELIT[5].
Així i tot, Mercadona segueix oferint productes marins de les aigües del Sàhara Occidental, com el pop de Dakhla, a través de les distribuïdores Profand i Frigoríficos Camariñas, mitjançant les marques Profand i Canosa.

   pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.png

Foto: Pop cru de la marca Profand on indica la procedència Atlàntic Centre-Est en venda a establiments de Mercadona.

L’empresa de Vigo Profand va adquirir l’empresa marroquina Sofinas SL[6], també dirigida per Abderrahim Zniber, un dels homes més rics del Marroc. Sofinas té bucs congeladors com l’AMAL (IMO 9008184), construït en 1991 pels Astilleros Zamakona de Bilbao[7]. A través d’aquestes empreses filials, Profand adquireix el pop de Dakhla.

Mentre que Frigoríficos de Camariñas és una empresa gallega, situada a Xaviña un petit poble de La Corunya. L’empresa va arribar a Agadir el 2006, establint un acord amb una família del regne marroquí. Segons el diari El Faro de Vigo, aquesta família seria els Ouquaiti, encara que bé podria tractar-se en realitat dels Ouaalite. Recentment, l’empresa va construir una nova planta en aquesta mateixa ciutat per suplir l’alta demanda que tenen[8]. Aquesta empresa pot arribar a comprar més de 40 tones al dia d’aquests cefalòpodes. Segons el propietari, José Luis Canosa: «Proveïm en exclusiva a Carrefour i el nostre pop està en gairebé totes les cadenes de supermercats espanyols»[9].

Considerant que el Sàhara Occidental és un territori ocupat pel Marroc des de 1976 i segons les Nacions Unides pendent de descolonització, el Marroc ni cap potència internacional tenen cap sobirania sobre el territori o els seus recursos naturals. Per tant, l’explotació dels recursos marins de les aigües adjacents al Sàhara Occidental suposen una il·legalitat i una vulneració greu del dret internacional. Mercadona, a través de les seves cadenes de subministrament, és còmplice de l’espoli de recursos naturals del Sàhara Occidental. I de forma indirecta, posa als consumidors en aquesta espiral de vulneració.

[1] MERCADONA (30 de julio de 2013) “Política de pesca sostenible de Mercadona”. En línia: www.info.mercadona.es/es/actualidad/politica-de-pesca-sostenible-de-mercadona/news 

[2] Grupo Jealsa Rianxeira S.A.U.: www.jealsa.com/en/inicio-ingl/ 

[3] WSRW (2012), “Las sardinas de Hacendado ya no son saharauis”, en línia:  www.wsrw.org/a215x2375 

[4] Economía Digital (2014) “Jealsa-Rianxeira vende su polémica planta de El Sáhara” desembre. En línia: https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/jealsa-rianxeira-vende-su-polemica-planta-de-el-sahara_356016_102.html 

[5] Vegeu fitxa empresarial en www.odhe.cat 

[6] Faro de Vigo (2017), “Grupo Profand compra la marroquí Sofinas y consolida su apuesta por el cefalópodo”. En línia: www.farodevigo.es/economia/2017/01/17/grupo-profand-compra-marroqui-sofinas/1605975.html

[7] Barco identificado en: www.balticshipping.com/vessel/imo/9008184 

[8] Faro de Vigo (2017), “Frigoríficas Camariñas abrirá nueva planta en Marruecos para subir producción”. En línia: www.farodevigo.es/economia/2017/04/19/frigorifica-camarinas-abrira-nueva-planta/1662808.html

[9] El Mundo (2017), “El pulpo gallego viene del Sáhara”. En línea: www.elmundo.es/cronica/2017/12/28/5a3e8aeee5fdea966a8b459a.html

Tenint en compte el dret internacional, les nombroses resolucions de les Nacions Unides i les sentències de la Cort de Justícia de la Unió Europea, el Sàhara Occidental és un territori pendent de descolonització i cap potència pot espoliar els seus recursos sense el consentiment explícit de la seva població a través del seu representant únic: el Front Polisario. Davant d’aquestes evidències fàctiques i legals l’Observatori de Drets Humans i Empreses (ODHE) a la Mediterrània recomanem:

  • Que Mercadona retiri immediatament dels seus establiments els productes marins de les empreses Profand i Frigoríficos Camariñas que hagin estat capturats a les aigües del Sàhara Occidental;
  • Que Mercadona garanteixi que els productes que ofereix als seus punts de venda no hagin estat espoliats d’un país ocupat com el Sàhara Occidental a través de: i) majors esforços en la traçabilitat dels productes que adquireix; ii) transparència total de les cadenes de subministrament que fan servir per adquirir els productes;
  • A les autoritats espanyoles i autonòmiques realitzin inspeccions periòdiques per evitar que s’ofereixin al públic productes espoliats i/o es doni informació tergiversada de la procedència d’aquests productes. Si es produeixen aquests tipus d’abusos, sancionar, d’acord al dret internacional i el dret comunitari, aquestes pràctiques i a les empreses que les realitzen.