La publicació de la base de dades d’empreses en Territoris Ocupats Palestins és un pas significatiu contra la impunitat corporativa

febr. 2020

La publicació de la base de dades d’empreses en Territoris Ocupats Palestins és un pas significatiu contra la impunitat corporativa

febr. 2020

  •  
  • L’Observatori de Drets Humans i Empreses en el Mediterrani celebra la publicació de la base de dades de Nacions Unides d’empreses involucrades en activitats econòmiques en els Territoris Ocupats Palestins (TOP), incloent Jerusalem Est. Un acte de transparència que facilitarà el compliment per part dels Estats del Dret Internacional, a través de mecanismes com la compra pública responsable.
  • De les 112 entitats comercials identificades, 94 estan domiciliades a Israel i 18 en altres sis Estats. Les empreses provenen de diversos sectors com: bancari i financer; de la construcció i infraestructures; seguretat; gestió de l’aigua i sanejament; turisme i transport; entre altres.
  • Entre les empreses figuren marques conegudes com eDreams, Airbnb, Booking, Motorola, o Saphir (sòcia de CAF en la construcció del tramvia de Jerusalem que passa per territoris ocupats), però falten moltes grans empreses. Es tracta d’un llistat incomplet, que ha d’actualitzar-se anualment per mandat.

 

L’Oficina de Drets Humans de l’ONU (ACNUDH) ha publicat aquest dimecres la base de dades de empreses comercials involucrades en activitats econòmiques relacionades amb els assentaments en territoris palestins ocupats. Aquesta publicació respon a una petició de la resolució 31/36, del Consell de Drets Humans de l’ONU de març de 2016 que sol·licitava a l’Oficina de l’Alt Comissionat la producció de “una base de dades de totes les empreses comercials” que “directa o indirectament van permetre, van facilitar i es van beneficiar de la construcció i creixement dels assentaments”.

Grans empreses involucrades en els assentaments il·legals no figuren en la base de dades i han d’agregar-se.

L’informe publicat (A/HRC/43/71) identifica 112 empreses sobre les quals l’Oficina de Drets Humans de l’ONU “té motius raonables per a concloure que han estat involucrades en una o més de les activitats específiques esmentades en la resolució 31/36 del Consell de Drets Humans”. L’Observatori de Drets Humans i Empreses al Mediterrani ODHE assenyala que la llista d’empreses està incompleta i es basa en informació recol·lectada d’empreses que operaven entre 1 de gener de 2018 i agost de 2019. Existeixen evidències de grans empreses amb activitats i inversions de gran impacte en els TOP que no figuren en la base de dades. L’empresa de seguretat tecnològica Magal o Anyvision, amb una creixent activitat en el territori espanyol, són dos clars exemples de corporacions que no estan llistades, a pesar que proveeixen solucions tecnològiques de seguretat al Mur, checkpoints i assentaments il·legals israelians en els TOP. Aquestes empreses estan augmentant la seva presència i activitat en territori espanyol a través de contractes públics i aliances estratègiques amb empreses espanyoles.

 

Altres empreses espanyoles investigades pel ODHE com SEMI (ACS) o CAF han col·laborat respectivament en l’electrificació de la xarxa ferroviària israeliana i de la futura línia A1 (Tel Aviv -Jerusalem) i la construcció del tren lleuger en els TOP de Jerusalem Aquest, que clarament contribueixen al desenvolupament de l’ocupació per part d’Israel.

 

L’Observatori ODHE confia que el document s’actualitzi anualment, tal com marca la resolució 31/36.

 

Una eina perquè els Estats facin complir el dret internacional a través de mecanismes com la compra pública responsable.

 

“La publicació de la base de dades d’empreses és un exercici de transparència, de responsabilitat i compromís amb el respecte del Dret Internacional. Els Estats poden i han d’utilitzar aquest mecanisme per detenir i prevenir activitats il·lícites de les empreses en els TOP a través de diversos canals” assegura Felipe Daza, coordinador de recerca de l’Observatori de Drets Humans i Empreses al Mediterrani. Daza afegeix que “a l’ésser una resolució de caràcter normatiu, pot ser incorporada en els plecs de condicions de les licitacions per tal d’evitar la contractació d’empreses amb activitats il·lícites en els TOP o l’adquisició de productes originaris o manufacturats en els assentaments il·legals.”

 

La contractació pública responsable és una línia que el ODHE porta treballant des dels seus orígens, amb la participació en l’elaboració d’un Guía de Compra Pública Responsable, formacions a Ajuntaments i divulgació de les seves recerques. La compra pública responsable és una eina per a evitar l’adquisició de productes i serveis d’empreses multinacionals que vulneren els Drets Humans més alla de les nostres fronteres. D’aquesta manera es pot incidir en el sector empresarial perquè respecto el dret internacional i prevenir els seus possibles impactes negatius en els drets humans de poblacions que viuen en situacions d’ocupació o conflicte armat, a través del desenvolupament i implementació de mecanismes de deguda diligència adequats en aquesta matèria.

 

Actualment, existeixen en els territoris ocupats de Palestina 250 assentaments il·legals en els quals viuen aproximandamente 611.000 colons, segons Nacions Unides. Aquests assentaments suposen l’efectiva annexió de territori palestí i la transferència de població d’Israel, potencia ocupant, als territoris ocupats. Múltiples resolucions de Nacions Unides consideren aquests assentaments il·legals i contraris al dret internacional. Un exemple és la Resolució del Consell de Seguretat de Nacions Unides 2334 del 23 de Desembre de 2016, que exigeix a tercers Estats que diferenciïn entre les relacions comercials amb l’Estat d’Israel i aquelles establertes amb els assentaments il·legals dels territoris ocupats des de 1967.

 

L’Observatori de Drets Humans i Empreses al Mediterrani és una iniciativa ciutadana impulsada per les entitats NOVACT i SUDS que pretén identificar les empreses, conèixer pràctiques i avaluar el seu respecte i compliment dels Drets Humans i la legislació vigent en matèria de Drets Humans.