La impunitat corporativa en contextos d’ocupació i conflicte.

maig 2021

La impunitat corporativa en contextos d’ocupació i conflicte.

maig 2021

Alguns governs i empreses transnacionals estan desenvolupant un marc polític, jurídic i econòmic per a blindar els beneficis de les seves activitats empresarials i els seus interessos, al mateix temps que desregulen la protecció dels drets humans i el medi ambient. Això està contribuint a una “arquitectura de la impunitat” en els casos d’abusos dels drets humans, deixant a les comunitats locals en situacions d’indefensió.

En els contextos d’ocupació com a Palestina o el Sàhara Occidental, aquesta impunitat és encara més greu, ja que l’Estat ocupant, de complicitat amb les empreses transnacionals, ha desenvolupat un sistema colonial per al saqueig dels recursos naturals i la destrucció del medi ambient.