La dimensió legal de l’ocupació del Sàhara Occidental i els seus recursos naturals

oct. 2019

La dimensió legal de l’ocupació del Sàhara Occidental i els seus recursos naturals

oct. 2019

Amb motiu del 12 d’octubre, l’Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (odhe.cat) – publiquem un policy paper sobre ‘La Dimensió legal sobre l’ocupació del Sàhara Occidental i els seus recursos naturals‘. Aquest document aprofundeix els aspectes legals de l’informe publicat anteriorment ‘Els tentacles de l’Ocupació’ una radiografia de l’espoli de recursos pesquers del Sàhara Occidental per part del Marroc i la UE, on descriu com s’elimina la traçabilitat dels productes pesquers sahrauís que es consumeixen a Espanya i la UE.

 

El propòsit del policy paper sobre la dimensió legal sobre l’ocupació del Sàhara Occidental i els seus recursos naturals‘ és: 1) delimitar el marc normatiu aplicable al Sàhara Occidental com un Territori no Autònom pendent de descolonització; 2) definir clarament la responsabilitat de la potència ocupant; 3) aprofundir sobre els límits de l’explotació dels recursos naturals d’un territori sota ocupació; 4) analitzar l’evolució política de la UE pel que fa a la qüestió del Sàhara Occidental, per comprendre els principis i interessos que han permès subscriure un nou acord comercial entre la UE i el Marroc en matèria de pesca.

Des que Espanya va abandonar el Sàhara Occidental el 1975, ha intentat sense èxit eximir-se de la seva responsabilitat internacional com a potència ocupant, de iure, del Sàhara Occidental. Mentre que paral·lelament ha contribuït a l’aprovació de l’últim Acord de pesca entre la UE i Marroc per defensar els interessos de la flota pesquera espanyola en aquesta regió, tot i que aquests acords legitimen l’explotació il·legal dels recursos naturals

El Front Polisario, com a legítim i únic representant del Sàhara Occidental no ha donat el consentiment per a l’explotació d’aquests recursos naturals en el marc del nou Acord d’Associació entre EU-Marroc. Un procés de consulta a la població sahrauí sense la participació del Front Polisario no és consistent amb la legalitat internacional i per tant, l’acord comença amb greus inconsistències legals que, més aviat que tard, tindrà conseqüències legals per als actors polítics i econòmics còmplices amb el saqueig dels recursos naturals d’un Estat no Autònom.

La Sentència del Tribunal Suprem de Sud-àfrica que va fallar a favor del dret de les autoritats sahrauís sobre els fosfats del vaixell de càrrega Cherry Blossom extrets per l’empresa OCP i la seva subsidiària Phosboucraa a les mines del nord del Sàhara Occidental, és un exemple de les conseqüències legals que suposa l’extracció il·legal dels recursos naturals per la potència ocupant il·legal, el Marroc, en complicitat amb empreses transnacionals.

Ni Nacions Unides ni la UE reconeixen la jurisdicció del Marroc sobre el Sàhara Occidental. La UE no pot anar en contra de la legalitat internacional i per això intenta crear figures no reconegudes pel dret internacional per justificar acords comercials que impliquen indirectament l’espoli de recursos naturals del Sàhara Occidental. La UE es troba en una fase política on prima els interessos econòmics per sobre dels principis fundacionals de la UE: els drets humans.

Tot això deixa, d’una banda, en una situació d’inseguretat a les empreses transnacionals que operen al Sàhara Occidental sota acords bilaterals entre la UE i el Marroc, malgrat la seva inconsistència amb la legalitat internacional. Aquesta situació no eximeix aquestes empreses de la seva responsabilitat legal. Les empreses transnacionals haurien de tenir la deguda diligència per evitar que les seves operacions vulnerin, de manera directa o indirecta, els drets humans de les poblacions on operen. D’altra banda, també deixa en una situació d’inseguretat als consumidors finals, que podrien, sense saber-ho, estar consumint productes espoliats del Sàhara Occidental.

Però, en qualsevol cas, l’impacte més greu del manteniment de les activitats extractives al Sàhara Occidental és que, com determina el Dret internacional i comunitari, suposen un obstacle per a la solució política del conflicte i perpetua la situació d’ocupació del territori i població sahrauí.

 

Llegeix l’informe complet AQUÍ

Aquesta ingestigación és publicada dins de la campanya que realitzem juntament amb l’Observatori DESC #ÉsResponsabilitatPública, per reclamar la responsabilitat de les administracions en les vulneracions de drets humans de les transnacionals.