Ja es pot consultar l’informe “Drets Humans al Marge”

abr. 2017

Ja es pot consultar l’informe “Drets Humans al Marge”

abr. 2017

Ja es pot consultar l’informe ‘Drets humans al marge’, que analitza la promoció estratègica de relacions econòmiques entre Catalunya i Israel per part de les institucions i agències catalanes.

L’informe d’enguany es centra principalment en l’estudi de les relacions comercials i financeres entre Catalunya i Israel, que s’han incrementat des de principis de la dècada de 2010. El present informe explora la naturalesa d’aquestes relacions entre Catalunya i Israel des de la perspectiva de la promoció estratègica d’aquestes per part de les institucions i agències catalanes.

Des de la premisa de la coherència dels marcs legals, els principis que els inspiren, així com del dret internacional humanitari i de drets humans, i des de la perspectiva de la coherència universal, aquesta recerca conclou que la reflexió per l’impacte de les relacions comercials i econòmiques en el respecte i promoció de la pau, dels drets humans i del dret internacional humanitari es troba absent de les estratègies i actuacions de promoció de bona part de les institucions i agents catalans.

L’informe consta de dues parts especialment diferenciades. Els primers capítols exposen la situació actual i l’evolució de les tendències en els lligams econòmics i comercials catalans amb l’economia i actors israelians. Creiem indispensable oferir una introducció amb perspectiva històrica (capítol 1) de la situació política a la regió per tal d’entendre el marc en què es desenvolupen aquests lligams. Així, l’activitat empresarial no s’esdevé en el buit sinó que influeix i es veu influïda pel marc legal, polític, social i fins i tot humà en el que es desenvolupa. Els capítols 2 i 3 ofereixen una visió general de les relacions econòmiques entre Catalunya i Israel, i en concret el capítol 3 es centra en algunes de les institucions catalanes que promouen la internacionalització de l’economia catalana.

El capítol 4, contingut central d’aquest informe, recull alguns dels resultats obtinguts al llarg del primer any de vida de l’ODHE i per tant es nodreix també de les fitxes d’anàlisi d’empresa que s’adjunten al final de l’informe i que han estat també publicades al llarg de l’any 2016.

La darrera part de l’informe, principalment el capítol 5, adopta un esperit més normatiu que, en coherència amb la recerca realitzada i amb els principis que inspiren l’ODHE, pretenen aportar claus per a l’adopció d’una política comercial i econòmica coherent amb el dret internacional humanitari i dels drets humans.

Aquesta aportació normativa s’inscriu en el posicionament clar de la promoció de la pau i la transformació de conflictes que anima també al Parlament de Catalunya i a la resta d’institucions catalanes, i que, per tant, s’ha de traduir en mecanismes efectius i vinculants que ho garanteixin.

 

DESCARREGA’T L’INFORME (PDF):

En català

En castellano