Els continguts de la fitxa d’empresa de Herta estan en procés de revisió. Publicarem una actualització a la fi de maig de 2022.

març 2022