Guia per a la protecció i promoció dels drets humans en la contractació pública

Guia per a la protecció i promoció dels drets humans en la contractació pública

Amb l’objectiu d’oferir a les administracions catalanes una guia legal de contractació responsable, les organitzacions Novact, Servei Civil Internacional i Nexes, han impulsat la “Guia per a la protecció i promoció dels drets humans en la contractació pública”. Es tracta d’un document amb recomanacions i propostes per a promoure la contractació i compra públiques amb criteris ètics per part de les administracions. Amb la proposta de clàusules que promoguin el respecte als Drets Humans, s’espera generar mecanismes dissuasoris a la contractació d’empreses que tinguin vulneracions al llarg de la producció o de la cadena de subministrament dels seus articles o serveis.

La ‘Guía 99,3% Responsableproveeix d’un marc legal, així com de clàusules per aplicar en totes les fases del procés de contractació pública així com a exemples concrets d’iniciatives que estan en marxa. Com a complement a la guia legal, el projecte ofereix annexos amb casos d’empreses que han vulnerat drets humans, investigats pel Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània.

La ‘Guia per a la protecció i promoció dels drets humans en la contractació pública’ forma part del projecte de “Millora dels processos de contractació pública a través de criteris ètics i de respecte als drets humans”. En l’àmbit de Catalunya, el projecte ha realitzat sessions d’assessorament i formació al personal tècnic dels ajuntaments del Consell Comarcal del Vallès Oriental i dels ajuntaments de Granollers, Parts, Cambrils, Vallromanes, la Garriga, Vic, Gavà, Manresa i Terrassa, per tal d’identificar els reptes i mecanismes que tindria una contractació pública responsable i la seva implementació en la tasca quotidiana de les administracions.

La ‘Guia 99,3% Responsable’ respon a una demanda de la societat civil i dels ajuntaments de disposar d’eines jurídiques per implementar el respecte dels drets humans en l’àmbit institucional. Ha estat elaborada per l’equip d’advocats ‘Tornos’ i compta amb aportacions d’expertes a escala internacional.

Descarrega de la ‘Guia per a la protecció i promoció dels drets humans en la contractació pública’ `{`CATALÀ`}` Guia per a la protecció i promoció dels drets humans en la contractació pública | Català

Descarga la ‘Guía para la protección y promoción de los derechos humanos en la contratación pública’ `{`CASTELLANO`}`  ‘Guía para la protección y promoción de los derechos humanos en la contratación pública’ | Castellano

Download the ‘Guide for the protection and promotion of human rights in public procurement’ `{`ENGLISH`}` Guide for the protection and promotion of human rights in public procurement | English

abr. 2018