El Tractat Internacional dels Pobles pel Control de les Empreses Transnacionals

jul. 2017

El Tractat Internacional dels Pobles pel Control de les Empreses Transnacionals

jul. 2017

OMAL acaba de publicar El Tractat Internacional dels Pobles pel Control de les Empreses Transnacionals, un treball de Juan Hernández Zubizarreta imprescindible per comprendre com s’articula l’arquitectura de la impunitat de les transnacionals i com desmuntar-la des del Tractat dels Pobles.

L’arquitectura de la impunitat protegeix les pràctiques de les grans corporacions i s’oposa a l’arquitectura dels drets, recollida al Tractat Internacional dels Pobles pel Control de les Empreses Transnacionals, proposta que a la vegada s’impulsa per la xarxa global de moviments socials “Desmantellant el poder corporatiu”. Aquest no és un tractat a l’ús, sinó precisament una nova configuració juridicopolítica de com enfrontar la impunitat amb la qual actuen les empreses transnacionals enl’actualitat.
Així doncs, el present treball analitza des de la perspectiva de la sociologia jurídica el Tractat Internacional dels Pobles per al Control de les Empreses Transnacionals (d’ara en endavant Tractat dels Pobles) .
En la primera part de l’informe s’analitza l’arquitectura de la impunitat que protegeix les pràctiques i els drets de les corporacions transnacionals. Davant d’aquesta realitat, la segona part passa a centrar-se en l’estudi del Tractat dels Pobles com a part de les lluites desenvolupades per les xarxes contrahegemòniques i al Tribunal Permanent dels Pobles per tal que siguin els drets i la democràcia els valors forts del marc jurídic global. En aquest sentit, es reinterpreten les categories del Dret Internacional, alhora que es reconfiguren els drets humans, i l’entroncament amb la justícia feminista.
Per acabar, la tercera part aprofundeix en el contingut material del Tractat dels Pobles, amb especial èmfasi en els principis generals i en les propostes concretes de regulació.
Fitxa:
Títol: El Tractat Internacional dels Pobles per al Control de les Empreses Transnacionals. Una anàlisi des de la sociologia jurídica.
Autora: Juan Hernández Zubizarreta.
Disseny i maquetació: Alba Onrubia García.
Edició: Observatori de Multinacionals a Amèrica Llatina – Pau amb Dignitat.
Data: juliol de 2017.
Pàgines: 82 pp.

+ INFO