Discefa – el “Rey Gallego del Pulpo”

Discefa és considerada el Rei Gallec del Pop, malgrat estar controlada per fons d’inversió internacionals. L’empresa té seu a A Cambre, Galícia, i filials a Agadir (Marroc) i concentra la seva activitat en la transformació, congelació i exportació de pop a escala internacional. A la seva web comercial anuncia que el pop és capturat a Dakhla, Xile, Mèxic i Perú. En aquesta informació, considera Dakhla com a territori marroquí quan és realment territori ocupat sahrauí. Dakhla i la resta del Sàhara Occidental són territoris pendents de descolonització d’acord al Dret Internacional i cap país pot espoliar els seus recursos naturals sense el consentiment de la seva població, fet que encara avui en dia no s’ha produït. Per tant, Discefa anuncia, comercialitza i es lucra de productes espoliats del Sàhara Occidental, contravenint el Dret Internacional.

Empresa matriu

Discefa

Situació legal de l’empresa i filials

Ditusa, per a la comercialització a Estats Units (Gloucester, USA)

Filials a Agadir

Marques comercials de pop congelat: Pindusa, Algarvio, El Rey del Pulpo, Fribo, Tentak

Any de fundació

2011

Executius i Alts càrrecs

73,2% Capital de Risc GED gestionada per Enric Centelles (en fase de venda d’accions)

26,79% Fondo Oquendo a través de deuda mezzine

Seu Central i dades de contacte

Seu central:

Rua Marconi 5-11, P. I. Espíritu Santo Parc 131-132

A Coruña, Espanya

Dades de contacte:

www.discefa.com/

+34 902 44 55 60 – F +34 981 64 98 70

Nombre d'empleats

43

Àrea econòmica o àmbit d’actuació empresarial

Transformació i comercialització de pop congelat

Activitat a l’Estat espanyol

Empresa de distribució, companyia líder en venda de pop congelat al per major

Activitat econòmica a internacional

  • 75% del pop congelat es ven a escala internacional. Només 25% a Espanya.

Activitat econòmica a la Mediterrania/Magrebí

Factoria a Agadir (Marroc) per a la transformació, congelació i exportació de pop. Pop capturat a Dakhla, Sàhara Occidental ocupat pel Marroc.

Altres informacions rellevants de l’empresa

www.expansion.com/empresas/2018/10/22/5bce236c468aebf03a8b4628.html

www.infocif.es/ficha-empresa/discefa-sl 

Durant l’exercici del 2017, Discefa va factura 84,2 milions d’euros (28,3% interanual més)

Discefa és una empresa de distribució líder en la venda de pop a escala internacional. Anualment ven 9.200 tones de pop a través de les seves marques comercials “El Rey del Pulpo”, “Fribó”, “Pindusa” i “Algaravío”, majoritàriament del Marroc. És amb diferència la principal empresa espanyola importadora de pop del Marroc. 

No obstant això, el pop del Marroc no és capturat a aigües sobiranes d’aquest país, sinó a les costes sahrauís de Dakhla. I efectivament així ho anuncia en les seves webs comercials: “Calidad en Origen: Dakhla en Marruecos, México, Chile y Perú”[1].

Discefa obté aquest producte valuós (actualment el seu preu mitjà arriba als 10 euros aproximadament) a través d’empreses marroquines, que són les úniques que capturen el pop del Sàhara Occidental. Discefa posseeix una filial a Agadir on transforma i prepara el producte per a la seva exportació cap a Espanya o altres països del món. Actualment, el 75% del seu producte es ven fora d’Espanya[2]. Discefa també té una factoria per la transformació i congelació dels productes marins a Galícia.

Però el conegut Rei Gallec del Pop és en realitat un Rei en l’espoli de recursos naturals de territoris ocupats. El Sàhara Occidental és l’últim territori pendent de descolonització del continent africà. D’acord amb el Dret Internacional, Espanya és la potència ocupant de iure i el Marroc la potència ocupant de facto des del 1976. Espanya es va retirar del Sàhara davant la pressió del Regne de Marroc, que va ocupar el territori a través de la marxa verda. En els Acords de Madrid signats en aquell període per Espanya, Marroc i Mauritània, els 3 països es dividien el territori del Sàhara Occidental. Hans Corell, el secretari general adjunt d’assumptes jurídics i assessor jurídic de les Nacions Unides va determinar que aquests acords no tenien validesa jurídica i que encara avui Espanya és la potència administradora del Sàhara Occidental. Així mateix, les últimes sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la validesa dels acords entre la UE i el Marroc en matèria de pesca, ramaderia i agricultura, van determinar que no es poden aplicar sobre els territoris sahrauís, ja que el Marroc no és sobirà sobre aquesta regió i, per tant, no pot explotar ni comercialitzar els productes obtinguts dels recursos naturals sahrauís sense el consentiment de la població sahrauí, fet que no s’ha produït. 

pastedGraphic.png

Mapa del Sàhara Occidental. La zona taronja mostra la zona ocupada per Marroc. D’aquesta manera, el Marroc té accés i controla els principals recursos naturals del Sàhara Occidental.

[1] Informació corporativa en línia: www.discefa.com/calidad 

[2] CCOO (2016), Resum de noticies destacades del sector agroalimentari, 14-20 de juny. En línia: www.agroalimentaria.ccoo.es/comunes/recursos/21/doc279606_BOLETIN_SEMANAL_DE_NOTICIAS_AGROALIMENTARIAS.pdf 

L’empresa espanyola informa en la seva web de forma clara que el pop prové de Dakhla, al Marroc. Això suposa una doble vulneració. Primer, perquè ofereix productes espoliats del Sàhara Occidental i segon, perquè afirma que Dakhla és marroquí, fet que suposa un engany pel consumidor. 

Segons l’informe “Els tentacles de l’ocupació” del nostre observatori, el Marroc ha sobreexplotat les seves aigües, fet que l’ha portat a concentrar la gran majoria de la seva activitat pesquera al Sàhara ocupat. Els pesquers marroquins capturen de forma intensa el pop i altres productes marins a les aigües de Dakhla per després desembarcar la matèria primera al mateix port de Dakhla o Agadir. Al desembarcar a Agadir queda declarat com producte marroquí, malgrat ser producte sahrauí. 

Per tant, la informació proveïda per Discefa suposa un engany pel consumidor i una clara prova que el producte que comercialitzen prové dels territoris ocupats sahrauís.

pastedGraphic.png

Foto: captura de pantalla de la web de Discefa on detalla que el seu pop és de Dakhla “Marroc” (www.discefa.com, accedit el 7 de febrer del 2019).

Tenint en compte el Dret Internacional, les nombroses resolucions de les Nacions Unides i les Sentències de la Cort de Justícia de la Unió Europea, el Sàhara Occidental és un territori pendent de descolonització i, mentrestant, cap potència pot espoliar els seus recursos sense el consentiment explícit de la seva població a través del seu representant únic: el Front Polisario. Davant d’aquestes evidències fàctiques i legals l’Observatori de Drets Humans i Empreses (ODHE) a la Mediterrània recomanem:

  • Que l’empresa Discefa deixi d’adquirir, manufacturar i comercialitzar productes espoliats dels territoris ocupats del Sàhara Occidental;
  • Que l’empresa Discefa deixi de donar informació enganyosa sobre la “marroquinitat” de Dakhla;
  • Que l’empresa Discefa mostri en la seva web la seva cadena de subministrament indicant clarament les empreses marroquines amb les que treballa; 
  • A les autoritats espanyoles i autonòmiques, que realitzin inspeccions periòdiques per evitar que s’ofereixin al públic productes espoliats i/o es doni informació tergiversada de la procidència d’aquests productes. I si es produeixen aquests tipus d’abusos, sancionar aquestes pràctiques i les empreses que les realitzen d’acord al Dret Internacional i el dret comunitari.