Convocatòria permanent de pràctiques de postgrau i màster per recerca i comunicació en drets humans i empreses

L’ Observatori de Drets Humans i Empreses al Mediterrani (ODHE) té oberta convocatòria permanent per a realitzar pràctiques. Concretament la persona de pràctiques s’integrarà en l’equip de recerca i col·laborarà en el projecte de recerca sobre empreses transnacionals i les seves complicitats amb les violacions de drets humans i contra el medi ambient als països de la Mediterrània.

Oferim dues línies de pràctiques:

 • Pràctiques de Recerca activista (la recerca activista es refereix a la recerca rigorosa i basada en criteris sòlids de tipus acadèmic I científic amb l’objectiu explícit de la transformació social I la denúncia de les accions empresarials i institucionals nocives per a les persones, els pobles i el medi ambient)
 • Pràctiques de Comunicació (accions orientades a difondre el treball de l’equip de recerca de l’ODHE, així com altres continguts vinculats a altres campanyes en què participa l’Observatori: compra pública responsable, ‘Stop Corporate Impunity’, etc..)

PRÀCTIQUES DE RECERCA ACTIVISTA

Tasques a realitzar

L’estudiant en pràctiques de recerca activista realitzarà tasques de

 • recerca documental (desk research) que inclourà:
  • rastreig de pàgines webs empresarials i premsa econòmica (en castellà, català i anglès)
  • recerca d’informació a través dels portals de transparència i de contractació públics (UE, institucions catalanes o espanyoles, etc.)
  • sistematització de documents de dret internacional per a la sistematizació d’informació rellevant
 • participació en l’elaboració de documents per publicar
 • publicacions d’articles-ressenya de publicacions d’altres organismes
 • publicacions sobre els resultats de la recerca de l’ODHE
 • col·laboració en les traduccions dels documents de recerca (català-anglès)
 • participació a les reunions mensuals de l’equip de recerca de l’ODHE

Coneixements i capacitats

 • Estudiants de màster amb formació específica en ciències socials
 • Capacitat de redacció clara i sintètica
 • Nivell First Certificate o similar d’anglès
 • Català i/o castellà imprescindible.
 • Interès personal en el treball de les entitats socials i de drets humans.
 • Autonomia i iniciativa.

Es valorarà positivament:

 • Experiència prèvia en organitzacions de la societat civil o moviments socials.
 • Coneixements previs en recerca.
 • Coneixements de qualsevol de les llengües que es parlen a la Mediterrània.
 • Coneixements previs en drets humans i dret internacional humanitari.

Condicions de les pràctiques

 • Es regulen per Conveni de pràctiques signat entre les Universitats i Fundacions i l’ODHE, quedant cobert el becari/a per l’assegurança mèdica estudiantil.
 • El becari/a signarà un document de pràctiques juntament amb les dues institucions.
 • Es pactarà la durada de les pràctiques en funció de les necessitats, reservant-se l’ODHE la facultat de rescindir el programa de pràctiques en cas que la persona en pràctiques no compleixi amb les tasques requerides.
 • En cas de no comptar amb una universitat o fundació, es valorarà la possibilitat de realitzar voluntariat, segons candidatura.
 • La durada mínima de les pràctiques serà de 3 mesos.
 • La jornada laboral es pactarà d’acord amb les condicions del conveni de pràctiques.
 • La feina es realitzarà de manera parcialment presencial, segons acord.

Procés de selecció:

 • Presentació de les candidatures: les persones interessades hauran d’enviar el seu CV i carta de motivació a: recerca@odhe.cat, amb l’assumpte ‘Pràctiques de Recerca’.
 • El procés de recepció de candidatures és obert durant tot l’any, excepte agost.

PRÀCTIQUES DE COMUNICACIÓ

L’estudiant en pràctiques de comunicació realitzarà tasques de:

 • col·laboració en el disseny estratègic de campanyes de comunicació
 • participació en l’elaboració de continguts (xarxes socials, articles per publicar i notes de premsa)
 • col·laboració en les traduccions dels documents de comunicació (català-anglès)
 • participació en la gestió de les Xarxes Socials
 • rastreig de notícies vinculades amb les àrees que treballa el ODHE i clipping
 • participació a les reunions mensuals de coordinació de l’equip de l’ODHE

 

Coneixements i capacitats

 • Estudiants de màster amb formació específica en comunicació
 • Capacitat de redacció clara i sintètica
 • Nivell First Certificate o similar d’anglès
 • Català i/o castellà imprescindible.
 • Interès personal en el treball de les entitats socials i de drets humans.
 • Autonomia i iniciativa.

Es valorarà positivament:

 • Experiència prèvia en organitzacions de la societat civil o moviments socials.
 • Coneixements de qualsevol de les llengües que es parlen a la Mediterrània.
 • Coneixements previs en drets humans i dret internacional humanitari.
 • Ús de programes d’edició: photoshop, premiere, etc.
 • Creativitat i ganes d’aprendre

Condicions de les pràctiques

 • Es regulen per Conveni de pràctiques signat entre les Universitats i Fundacions i l’ODHE, quedant cobert el becari/a per l’assegurança mèdica estudiantil.
 • El becari/a signarà un document de pràctiques juntament amb les dues institucions.
 • Es pactarà la durada de les pràctiques en funció de les necessitats, reservant-se l’ODHE la facultat de rescindir el programa de pràctiques en cas que la persona en pràctiques no compleixi amb les tasques requerides.
 • En cas de no comptar amb una universitat o fundació, es valorarà la possibilitat de realitzar voluntariat, segons candidatura.
 • La durada mínima de les pràctiques serà de 3 mesos.
 • La jornada laboral es pactarà d’acord amb les condicions del conveni de pràctiques.
 • La feina es realitzarà de manera parcialment presencial, segons acord.

Procés de selecció:

 • Presentació de les candidatures: les persones interessades hauran d’enviar el seu CV i carta de motivació a:  info@odhe.cat, amb l’assumpte ‘Pràctiques de Comunicació’.
 • El procés de recepció de candidatures és obert durant tot l’any, excepte agost.