Conferència Internacional: ‘La impunitat corporativa en contextos d’ocupació i conflicte’

nov. 2019

Conferència Internacional: ‘La impunitat corporativa en contextos d’ocupació i conflicte’

nov. 2019

Les dinàmiques globals (econòmiques i militars) imposen una agenda sociopolítica que genera diferents formes de violència i de violacions de drets. A la regió euromediterrània, aquestes formes de violència provenen en molts casos dels projectes extractivistes desenvolupats a països sota ocupació (Palestina, Sàhara Occidental) o en conflicte (Síria, Líbia). Tots ells s’han convertit en espais de no-dret i, a causa d’això, en mercats propicis per a certs tipus de negocis.

La presència de les empreses transnacionals en contextos d’ocupació i conflicte, en molts casos, està relacionada amb el saqueig de recursos naturals, la privatització de l’aigua, la confiscació de terres, els desallotjaments, demolicions de cases, detencions, la restricció a la llibertat de moviment i les execucions extrajudicials. Totes les anteriors només representen una part d’una llarga llista de violacions de drets al servei d’un model econòmic extractiu i explotador, que contribueix tant a l’actual crisi climàtica com a la perpetuació i aprofundiment de les ocupacions, els conflictes, les desigualtats socials i d’aquelles formes de violència on els cossos de les dones s’han convertit, simplement, en un territori de conquesta.

 

Els Estats d’Israel i el Marroc sostenen i promouen un sofisticat sistema militar i de seguretat que és posat a prova al propis territoris ocupats contra la poblacions de Palestina i el Sàhara occidental. Aquesta inversió en seguretat és possible gràcies a la col·laboració de les grans empreses pertanyents als sectors tecnològic i armamentista i, alhora, dóna la seguretat o l’estabilitat necessàries per a aquelles empreses que executen projectes extractivistes o d’infraestructura.

 

Als contextos on el conflicte o la guerra han debilitat la presència dels Estats, les grans empreses transnacionals s’uneixen en col·laboració amb les empreses militars i de seguretat privada per tal de garantir les seves inversions i les seves operacions diàries garantint, també, l’explotació i el transport de les matèries primeres que extreuen d’aquests territoris.

 

En resum, es pot afirmar que la indústria militar i de seguretat és un actor clau en la relació estratègica entre els Estats i les empreses transnacionals, a més d’un element que fomenta i propicia les greus violacions dels drets humans que es produeixen en aquests contextos.

 

L’expansió internacional de les empreses transnacionals i el privilegi que els interessos corporatius reben en oposició a l’interès general s’han desenvolupat gràcies a la complicitat dels Estats, les institucions financeres internacionals, les organitzacions multilaterals i els tribunals d’arbitratge. Les empreses transnacionals escapen a qualsevol forma de control gràcies a la seva versatilitat legal i a les estructures orgàniques complexes que han creat i que utilitzen per evadir les lleis i regulacions nacionals i internacionals.

 

Aquest seminari té com a objectiu desenvolupar, des de diversos enfocaments, un procés de coneixement i anàlisi crítica d’aquesta situació.

Dijous 28 de Novembre de 2019

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL

09:30h Registre 

09:45h Obertura  

  

10:00h PANELL I – L’impacte de les corporacions multinacionals en contextos d’ocupació 

 Moderador/a: Silvia Abadia, ACAPS – Sahara Dempeus. 

  

 • Empreses i impunitat a Palestina.  Susan Power, Al-Haq  
 • Privatització de la seguretat i el seu impacte de gènere a Jerusalem Est.   Felip Daza, Observatoris ODHE i Shock Monitor  
 • Companyies operant al Sàhara Occidental.  Lahcen Dalil, AMRPEN  
 • Els tentacles de l’ocupació: la indústria de la pesca al Sàhara Occidental.  Mahfoud M. Lamin, Observatoris ODHE i Shock Monitor 

  

11: 30h              Pausa – Cafè 

  

  

12: 00 PANELL II: Aspectes estructurals que contribueixen a la impunitat corporativa  

    

 • La seguretat cibernètica i les infraestructures crítiques.  Mika Zacks, Who Profits   
 • El negoci de les armes i la seguretat nacional.  Jordi Calvo, Centre Delàs.  
 • Rutes (in)segures: El cas de la migració de l’Àfrica subsahariana a Europa. Ricardo García Vilanova, Periodista independent.   
 • Captura Corporativa dels Estats a la Unió Europea (Presentació online).  Vicky Cann, Corporate Europe Observatory  

  

13:30 – 15:00h: Dinar  

  

 

15: 00h PANELL III: Estratègies de recerca dels Observatoris Internacionals.  

  

Moderador/a: Quique Sánchez, Centre Delàs  

  

 • Campanya Popular contra el sector bancari involucrat en el comerç d’armes.  Ryvka Barnard, War on Want. 
 • Investigant les corporacions multinacionals.  Lydia de Leeuw, Center for Research on Multinational Corporations – SOMO. 
 • Greenwashing (“rentat verd”): el sector de les renovables al Sàhara Occidental.  Davide Contini, Western Sahara Resource Watch. 

  

16:15h  Pausa – Cafè 

   

16:45h PANELL IV: Estratègies legals  

  

Moderador/a: Lema Nazeeh, Advocada i activista Palestina 

  

 • Estratègies legals per fer front a la impunitat empresarial al Sàhara Occidental.  Gilles Devers, advocat del Front Polisario. 
 • Litigi estratègic efectiu.  Marco Aparicio, Observatori DESC.  
 • Reflexions sobre el litigi estratègic per desafiar les economies il·lícites als territoris ocupats de Palestina i el Sàhara Occidental.
  Valentina Azarova, Global Legal Action Network – GLAN. 
 • Les lliçons apreses dels casos presentats a l’exterior contra les empreses còmplices de violacions dels drets humans a Palestina.
  Roi Bachmutsky, advocat pels Drets Humans. 

    

18:30h PANELL V: Estratègies Institucionals 

  

Moderador/a: Miguel Castro, coordinador de incidència  per l’Odhe, SUDS.  

 • Carla Canal. Responsable de Coherència de Polítiques Públiques de la Direcció de Justícia Global i cooperació internacional de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Carme Gual. Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 
 • Susana Segovia. Diputada al Parlament de Catalunya per el Grup de Catalunya en Comú Podem. Membre de l’Intergrup de Treball per Palestina i el Sàhara Occidental.  

  

19: 30h Fi de la conferència