Aturem el comerç amb els assentaments #StopTradeWithSettlements

Aturem el comerç amb els assentaments #StopTradeWithSettlements

maig 2022

Els assentaments en territoris ocupats violen les normes del dret internacional i, entre d’altres, constitueixen un crim de guerra. L’annexió d’un territori ocupat mitjançant assentaments, és contrària al dret internacional i, per tant, no té validesa legal. En conseqüència, el comerç amb aquests assentaments és il·legal.

Tot i que, formalment, la UE s’oposa a l’annexió i considera els assentaments il·legals als territoris ocupats com un obstacle per a la pau i l’estabilitat internacionals, continua permetent el comerç amb assentaments i fomentant-ne així la seva expansió arreu del món.

Per to això, l’Observatori Drets Humans i Empreses a la Mediterrània ens adherim a la campanya europea per exigir una llei que posi fi al comerç amb els assentaments il·legals. Tant la UE com els seus Estats membres tenen l’obligació d’alinear la seva legislació i política amb el dret internacional humanitari i dels drets humans, i el deure de no assistir o donar suport a estats que cometin aquestes violacions, recompensant l’agressió territorial amb comerç i facilitant el benefici econòmic per sobre dels drets humans. 

  • La Comissió Europea ha de garantir la coherència de la política de la Unió amb l’observança dels drets fonamentals i del dret internacional en tots els àmbits, inclosa la política comercial comuna. Demanem a la Comissió  presentar una proposta legislativa que sigui de caràcter general i no estigui dirigida a un país o territori específic.
  • Volem que es regulin les transaccions comercials amb les entitats de països ocupants o que operin en territoris ocupats, mitjançant la prohibició de l’entrada al mercat de la UE de productes originaris d’aquests territoris.
  • Cal impedir a les entitats jurídiques de la UE importar productes originaris d’assentaments il·legals en territoris ocupats i exportar a aquests territoris, per tal de no contribuir al manteniment de situacions il·legals.
Es pot donar suport a la iniciativa tant a nivell individual com col·lectiu a través d’aquest enllaç:

https://stopsettlements.org/

Necessitem 1 milió de signatures abans del 20 de febrer de 2023!!