2019 és un any decisiu per al Tractat Vinculant sobre empreses transnacionals i Drets Humans

oct. 2019

2019 és un any decisiu per al Tractat Vinculant sobre empreses transnacionals i Drets Humans

oct. 2019

Entre el 14 i el 19 d’octubre de 2019 tindrà lloc la 5a Sessió del Grup de Treball Intergovernamental de composició oberta (OEIGWG) a Ginebra, que té per mandat l’aprovació d’un Tractat Vinculant de les Nacions Unides sobre empreses transnacionals i drets humans.


L’objectiu d’aquest tractat és obligar les corporacions a respectar els drets humans, creant un mecanisme perquè els estats i pobles afectats puguin demanar a les empreses transnacionals.


Com a membres de la Campanya Global per reivindicar la sobirania dels pobles, desmantellar el poder de les empreses transnacionals i posar fi a la impunitat, l’Observatori de Drets Humans i Empreses i a Mediterrani i Shock Monitor participarem en les activitats organitzades a Ginebra per continuar pressionant els governs i evitar que descarrili el procés.

Durant els propers dies, explicarem en aquest espai què es decideix del 12 al 19 d’octubre a Ginebra, per què ens afecta i com participarà l’Observatori de Drets Humans i Empreses en aquest procés.


Per què necessitem eines legals que obliguin a les corporacions a complir els DDHH?


L’activitat de les transnacionals provoca casos d’explotació infantil, esclavitud, crims a l’entorn natural i contra la salut de les persones, així com espoli de recursos dels que viuen comunitats senceres, creació de deutes de país, sense comptar amb els nombrosos casos documentats de tortura, abusos sexuals i assassinats de defensors de drets humans a les comunitats.


La violació dels drets humans per part de les corporacions és la norma i no l’excepció. Això es deu al fet que hi ha tot un entramat jurídic internacional d’obligat compliment dissenyat per defensar els interessos de les transnacionals, mentre que les seves obligacions es reenvien a les legislacions nacionals – sotmeses a polítiques neoliberals de desregulació, privatització i reducció de les polítiques pública – i a més, hi ha una absència de mecanismes i instàncies adequades per exigir la responsabilitat de les empreses transnacionals en l’àmbit internacional, ja que els sistemes internacionals i regionals no estan dissenyats per rebre denúncies contra les empreses.


A més d’aquesta assimetría ( l’arquitectura jurídica de la impunitat), les corporacions creen complexes cadenes de subministraments i grups empresarials que compliquen l’atribució de responsabilitats.


Un instrument legalment vinculant és essencial per posar fi a aquesta asimetria jurídica i acabar amb la impunitat de les empreses transnacionals i regular la seva activitat, que causa terribles impactes econòmics, socials, ambientals i culturals a les comunitats afectades i les persones treballadores.

Continuarà….